กิจกรรมสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2