มทส. เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตใบกัญชา รุ่นแรก พร้อมส่งต่อวัตถุดิบกัญชาคุณภาพ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตใบกัญชาสายพันธุ์ฝอยทองภูผายล รุ่นแรก ตาม “โครงการผลิตกัญชาคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์” หลังเติบโตเต็มใบตามแผนการผลิตวัตถุดิบกัญชา รอบแรกเก็บใบสด รวมน้ำหนัก จำนวน 1,000 กิโลกรัม พร้อมตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งต่อโรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในลักษณะใบกัญชาแห้ง จำนวน 100 กิโลกรัม เพื่อใช้ผลิตยาสมุนไพรไทย 9 ตำรับเชิงพาณิชย์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อไป

อ่านเพิ่มเติม http://www.sut.ac.th/2012/news/detail/1/news20200719