รศ.ดร.อมรรัตน์ โมฬี ร่วมสนทนาประเด็นงานวิจัยไก่เนื้อโคราช : อาชีพเลี้ยงไก่ สู้วิกฤตเศรษฐกิจโควิด-19

รศ. ดร.อมรรัตน์ โมฬี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หัวหน้าศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราชร่วมสนทนากับ อ. กุสุมา โยธาสมุทร ผู้ดำเนินรายการ Thailand Today สถานีโทรทัศน์ NBT World ในประเด็น งานวิจัยไก่เนื้อโคราช : อาชีพเลี้ยงไก่ สู้วิกฤตเศรษฐกิจโควิด-19

 

ติดตามการออกอากาศวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 21.00 – 21.30 น.

หรือผ่านช่องทางการรับชม NBT World Set-top Box (กล่องรับสัญญาณ) GMMz Channel 202 PSI Channel 264

http://live.parliament.go.th/…/18ef3e36c045e24c629d66aba7b6…

http://thainews.prd.go.th/en/live