มทส. เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตใบกัญชา รุ่นแรก พร้อมส่งต่อวัตถุดิบกัญชาคุณภาพ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตใบกัญชาสายพันธุ์ฝอยทองภูผายล รุ่นแรก ตาม “โครงการผลิตกัญชาคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์” หลังเติบโตเต็มใบตามแผนการผลิตวัตถุดิบกัญชา รอบแรกเก็บใบสด รวมน้ำหนัก จำนวน 1,000 กิโลกรัม พร้อมตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งต่อโรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในลักษณะใบกัญชาแห้ง จำนวน 100 กิโลกรัม เพื่อใช้ผลิตยาสมุนไพรไทย 9 ตำรับเชิงพาณิชย์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อไป อ่านเพิ่มเติม http://www.sut.ac.th/2012/news/detail/1/news20200719

admin

July 17, 2020

ขอความร่วมมือจากบุคลากรและนักศึกษา โปรดสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน เข้าอาคาร การเข้ารับบริการ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ขอความร่วมมือจากบุคลากรและนักศึกษา โปรดสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน เข้าอาคาร การเข้ารับบริการ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โปรดเว้นระยะห่างทางสังคม รักษาความสะอาด กินร้อน ช้อนฉัน ห่างกัน 1-2 เมตร #มทส.การ์ดอย่าตก #เราจะฝ่าวิกฤติโควิดไปด้วยกัน

admin

July 16, 2020

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีฯ สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงานเรื่องการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรฐานราก ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร เดินทางไปศึกษาดูงาน เรื่อง การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรฐานราก ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา อธิการบดี มทส. พร้อมคณะนักวิจัย ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมของจังหวัดนครราชสีมา และผลงานวิจัยเพื่อส่งเสริมรายได้และศักยภาพเกษตรกร . . นครราชสีมา (10 กรกฎาคม 2563) ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมของจังหวัดนครราชสีมา แก่ นายอัครวัฒน์ อัศวเหม ประธานคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร และคณะ จำนวน 50 คน ในโอกาสเดินทางศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ในระหว่างวันที่ 10 – 11 […]

admin

July 10, 2020

รศ.ดร.อมรรัตน์ โมฬี ร่วมสนทนาประเด็นงานวิจัยไก่เนื้อโคราช : อาชีพเลี้ยงไก่ สู้วิกฤตเศรษฐกิจโควิด-19

รศ. ดร.อมรรัตน์ โมฬี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หัวหน้าศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราชร่วมสนทนากับ อ. กุสุมา โยธาสมุทร ผู้ดำเนินรายการ Thailand Today สถานีโทรทัศน์ NBT World ในประเด็น งานวิจัยไก่เนื้อโคราช : อาชีพเลี้ยงไก่ สู้วิกฤตเศรษฐกิจโควิด-19   ติดตามการออกอากาศวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 21.00 – 21.30 น. หรือผ่านช่องทางการรับชม NBT World Set-top Box (กล่องรับสัญญาณ) GMMz Channel 202 PSI Channel 264 http://live.parliament.go.th/…/18ef3e36c045e24c629d66aba7b6… http://thainews.prd.go.th/en/live

admin

July 3, 2020

ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีอาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ 1. ศ. ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์ การพัฒนาพันธุ์ถั่วเขียวต้านทานต่อโรคราแป้งและใบจุดโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัดเลือก (ปีที่ 2) 2. ผศ.ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ การจัดการดิน ปุ๋ยและน้ำ อย่างแม่นยำสำหรับระบบเกษตรอินทรีย์ที่มีมันสำปะหลังเป็นพืชหลัก การจัดการน้ำแบบแม่นยำสำหรับการผลิตข้าว 3. ผศ.นสพ.ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์ ผลของสารสกัดจากเมล็ดองุ่นที่ฉีดเข้าไข่ไก่ฟักต่อการพัฒนาไปเป็นไก่เนื้อเพศผู้ 4. อ.ดร.กมลชนก อำนาจกิติกร การควบคุมแมลงศัตรูข้าวเปลือกและวิเคราะห์คุณภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยคลื่นความถี่วิทยุเพื่อการผลิตข้าวอินทรีย์แปลงใหญ่  

admin

July 2, 2020