อาจารย์ และนักวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แสดงผลงานวิจัยเรื่อง “2X PLUS น้ำยาคัดแยกเพศอสุจิโค” ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566