สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ด้านปฐพีวิทยา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช