สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี พ.ศ. 2566