สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ภญก. ดร.มณฑารพ ยมาภัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเหรียญทอง ในงานประกวดแข่งขัน International Biotechnology Competition and Exhibition 2024 (IBCEx’24) ครั้งที่ 10

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.มณฑารพ ยมาภัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมด้วยคณะนักวิจัย ได้แก่ Miss Waheni Rizki Aprilia, Mr.Nguyen Cao Cuong และ Mr. Bir Bahadur Thapa เนื่องในโอกาสที่โครงการวิจัย "Production of anti-inflammatory chitosan-oligosaccharides (COS) using Enzyme Biotechnology" ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเหรียญทอง จากการแข่งขัน Innovative Project Competition ในสาขา Postgraduate Category ในงาน The International Biotechnology Competition and Exhibition 2024 (IBCEx'24) Revolutionizing Tomorrow: A Decade of Breakthroughs and Beyond ในระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2567 ณ Dewan Sultan Iskandar, University of Technology ประเทศมาเลเซีย