12819336_1013088235395468_5138325639247985485_o
12819336_1013088235395468_5138325639247985485_o
previous arrow
next arrow

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

No posts found.


สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี
อำเภอเมือง จังหวัดนครรราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 0 4422 4152, 0 4422 4743
โทรสาร 0 4422 4150

 • ช่องทางการสื่อสาร

    

 • แจ้งข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน
 • แนะนำ/ติชม การให้บริการ
  • แนะนำ/ติชม
  • ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
  • ประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักวิชา